Zpět

Den Evropy

Přidáno 11. 5. 2022
Ilustrační foto
9. květen je spojen s tzv. Schumanovou deklarací.
Někdejší francouzský ministr zahraničních věcí Robert Schuman během svého projevu v roce 1950 v Paříži navrhl novou formu politické spolupráce v Evropě, která by napříště vyloučila válečný konflikt mezi evropskými národy. Navrhl vytvořit nadnárodní evropskou instituci, která by řídila společnou těžbu uhlí a výrobu oceli, tedy surovin nezbytných k výrobě zbraní a vedení války.

Evropská integrace byla oficiálně zahájena podpisem Schumanovy deklarace na ministerstvu zahraničních věcí Francouzské republiky 9. kvetna 1950.

Za necelý rok byla podepsána smlouva, na jejímž základě takový orgán vznikl. Schumanův návrh se považuje za počátek společenství, které dnes nazýváme Evropskou unií.

Na počátku integrace evropských států byla tedy snaha o udržení míru a stability - nezbytných předpokladů pro hospodářský rozvoj a sociální soudržnost. Evropskou unii proto nevnímám jen jako hospodářský blok, ale i jako společenství, které sdílí společné hodnoty, jako je demokracie, lidská práva nebo právní stát. Hodnotové základy evropské civilizace mají svůj původ v řecké filozofii, římském právu a židovsko-křesťanská tradici. Každý ví, že pokud jsou narušeny základy, hrozí zřícení celého domu. Proto je nezbytné základy naší civilizace chránit. 

V tomto roce vidíme čím dál víc, jak je důležitá Evropská unie pro mír v Evropě. Musíme ale více postupovat odvážně proti těm, kteří ohrožují mír v Evropě a všechny členské státy musí táhnout za jeden provaz stejným směrem. Jen tak bude Evropa silná.

ONDŘEJ BENEŠÍK