Naši lidé

Mgr. Šárka Jelínková
předsedkyně KV KDU-ČSL Zlínského kraje
Josef Bazala
místopředseda PKV ZK
MUDr. Robert Teleky
člen předsednictva
Jiří Čunek
předseda klubu zastupitelů KDU-ČSL ZZK
Martin Schön
krajský tajemník