KDU.breadcrumbs.homeAktuálně Aktuality Michaela Blahová: Mějme odvahu a při sčítání lidu uveďme co nejpřesnější, ale relevantní údaje
Zpět

Michaela Blahová: Mějme odvahu a při sčítání lidu uveďme co nejpřesnější, ale relevantní údaje

Přidáno 25. 3. 2021
Ilustrační foto
A je to tady, opět po 10 letech. V období od 27. 3. 2021 – 9. 4. 2021 proběhne on-line pravidelné sčítání lidu, které však prošlo proměnami. Kdo nevyplní formulář elektronicky, po tomto období může vyplnit tištěný formulář, a to v termínu od 17. 4. 2021 do 11. 5. 2021.
Nově se nevyskytují otázky na majetek. Sčítáním lidu se zjišťují data, která nejsou běžně dostupnými, ale zároveň mají velký vliv na nastavení žití v obcích, městech či státě. Např. místo obvyklého pobytu je velmi cenným údajem pro nastavení místní dopravní infrastruktury, bytové politiky a plánování kapacit škol, sociálních a zdravotních zařízení aj.

Zapojit se do sčítání musí každý občan, který má trvalé bydliště na území ČR. Máme příležitost se zabývat se i jinou aktivitou, a vlastně nás to může trochu odpoutat od těch mnoha negativních zpráv. Nově můžeme vyplnit formulář on-line, a to se souhlasem, i za ostatní členy rodiny.

Krátce se zastavím u dvou otázek, které nás vedou k zamyšlení.
První z nich je otázka na uvedení národnosti (příslušnosti k národu, národnostní nebo etnické menšině). Ve vysvětlivkách je dobře sdělena podstata národnosti, a také zdůraznění, že se nejedná o státní občanství. A že také můžeme uvést národnosti dvě. Je vysvětleno, že se jedná o vyjádření našeho osobního vztahu k určité skupině obyvatel a o rozhodnutí se veřejně k němu přihlásit. Musím říci, že jsem si trochu oddychla. Protože primárně se cítím jako obyvatel České republiky, tzn. národnost česká, ale také cítím kořeny moravské – valašské. A tak je pro mě velkým ulehčením, že mohu uvést národnosti dvě.

Druhá otázka, která je však také velmi důležitá, je otázka na naši náboženskou víru (náboženský směr, hnutí, církev nebo společnost, ke které se hlásíme). Dle dat z webové stránky církev.cz ze dne 16. 3. 2021 je v ČR cca 43 % obyvatel pokřtěných, což činí v katolické církvi 4, 591 mil. obyvatel. I když otázka na naši náboženskou víru je dobrovolná, nemálo obyvatel na tuto otázku při sčítání lidí neodpoví.

Mějme odvahu a poctivě přiznejme, jestli se hlásíme ke své církvi (zda-li jsme pokřtění). Statistická data jsou potřeba k nastavování různých aspektů, proto má velký význam i to, zda-li se ke své církvi hlásíme, a to i když ji pravidelně nepraktikujeme. Naše kořeny jsou křesťanské, proto pravdivým zodpovězením této otázky vyjádříme tak úctu ke svým předkům.