KDU.breadcrumbs.homeAktuálně Aktuality Report č. 2 o jednání zastupitelstva Zlínského kraje očima opozičního zastupitele.
Zpět

Report č. 2 o jednání zastupitelstva Zlínského kraje očima opozičního zastupitele.

Přidáno 16. 12. 2020
Ilustrační foto
www.kdu.cz
V pondělí 14. prosince proběhlo 2. zastupitelstvo Zlínského kraje a opět se nám sešlo několik zajímavých bodů. V úvodu, když se schvaloval program, jsem čekal, že vládnoucí koalice navrhne doplnění programu o nějakou aktuální informaci či usnesení o ekologické katastrofě na Bečvě. Když s tím Rada nepřišla, ujal jsem se toho a navrhl doplnění programu o tento bod. O tomto bodu jednání zastupitelstva píšu více v samostatném článku, na který dávám odkaz na závěr.

Hned druhým bodem programu byly zprávy o činnosti výborů. Na tento bod jsem byl velmi zvědav, zvláště pak na činnost tří výborů, které mají nově uvolněné předsedy na plný úvazek a neměly zatím žádné členy. Paní poslankyně a uvolněná předsedkyně sociálního výboru Gajdůšková (ČSSD) nám sdělila, že se její výbor sejde v příštím týdnu a dožene, co zameškali. Fajn pracovní náplň na více než měsíc. Jako druhý přednesl zprávu uvolněný předseda výboru pro rozvoj podnikatelských aktivit pan Janča (ANO). Musím uznat, že jeho zpráva měla hlavu a patu a pokud uskutečnil doopravdy vše, o čem mluvil a hodlá takto pokračovat, pak by jeho práce mohla mít smysl. Otázkou zůstává, zda nedělá draze práci, kterou dělali levněji pracovníci krajského úřadu. Poslední zprávu přednesl předseda dopravního výboru pan Zach (Piráti). Jeho zpráva opět sklouzla do šedi. Dozvěděli jsme se, že se v uplynulém měsíci seznamoval s chodem úřadu.
Dalším zajímavým bodem byla sedmička. Bod s názvem Investiční záměr „Nová krajská Baťova nemocnice“. Základní informace byla: „Čekáme, co nám řekne komise“. Tím tento bod ze strany Rady v podstatě skončil. V následné rozpravě se zazněla celá škála příspěvků. Vytrhl bych příspěvek kolegy Róberta Telekyho (KDU-ČSL), který se zeptal pana hejtmana, jak myslel své tvrzení v novinách, že rekonstrukce Baťovy nemocnice nebude trvat deset nebo dvacet let, ale bude napořád. Pan hejtman nás ujistil, že to skutečně takto myslel. Nová nemocnice se stavět nebude (to koneckonců rozhodli voliči a my to uznáváme) a stávající se bude již opravovat na věčné časy. Když zastupitelé chtěli vědět něco více o komisi, která má Radě říci co má Rada dělat, nedozvěděli jsme se nic. Snad nám alespoň její složení pan hejtman pošle, jak slíbil. Zazněla také otázka na srovnání projektů opravy stávající a stavby nové nemocnice. To totiž před volbami slibovali Piráti. Paní Ančincová nám sdělila, že již srovnání nepotřebuje, již má dat dost. Zastupitelstvo tedy hlasy koalice schválilo rozhodnutí zatím nic nerozhodnout a odložit tuto věc na únor 2021.
Velmi důležitý byl devátý bod programu, Rozpočet Zlínského kraje na rok 2021. Pokud si ho podrobně nastudujete, tak tam najdete i ty naspořené miliardy, které Piráti, nyní cituji paní Ančincovou, nenašli ve sklepě, na střeše ani v žádném šuplíku na Krajském úřadu. Nevím, jak je mohlo napadnout je hledat na těchto místech, ale asi jsou zvyklí na své postupy. Rozpočet jsme podpořili. Není sice ideální, ale rozpočtové provizorium by ohrozilo chod příspěvkových organizací napojených na kraj a ničemu by neprospělo.
Přestože bylo v jednání ještě celá řada dalších zajímavých bodů, zastavil bych se na závěr u bodu s číslem 37, majetkoprávní vztahy v průmyslové zóně Holešov. Samotný bod byl čistě technický. Zaujal mne ale dotaz jednoho ze zastupitelů na pana hejtmana, zda jsme schopni zaručit, že se v této průmyslové zóně, ležící nad zásobami vysoce kvalitní pitné vody nestane podobná havárie, jaká zničila v září Bečvu a nedojde k zničení pitné vody, případně k vážnému ohrožení zdraví či životů lidí. Vzhledem k tomu, že jsme měli za sebou již téměř sedm hodin jednání a pan hejtman byl už jistě unavený, nebyla jeho odpověď, že to zaručit nemůže a že to nikdy nezaručí nikdo, právě uspokojující.
Posledním bodem pak bylo jednání o usnesení o Bečvě, jak jsem již dříve avizoval, zpráva o tomto usnesení je tady:
https://www.facebook.com/…/a.3150892422380…/1092623311151277

Těším se na Report č. 3 za dva měsíce.
Požehnané Vánoce!