KDU.breadcrumbs.homeAktuálně Aktuality Report č. 3 o jednání zastupitelstva Zlínského kraje 15. února 2021
Zpět

Report č. 3 o jednání zastupitelstva Zlínského kraje 15. února 2021

Přidáno 17. 2. 2021
Ilustrační foto
Vážení přátele, příznivci, odpůrci i čistě zájemci o to co se děje. Zde je report č. 3 o jednání zastupitelstva Zlínského kraje 15. února 2021, nově vytvořených funkcích předsedů výborů, staré a nové Baťově nemocnici, dopravě, mládežnickém sportu a také trochu o Bečvě

Dva měsíce uběhly jak voda a včera opět jednalo Zastupitelstvo Zlínského kraje. Hned druhým bodem programu byly zprávy o činnosti výborů zastupitelstva. Byl jsem velmi zvědav na zprávy tří nově uvolněných předsedů výborů, u kterých nám před třemi měsíci pan hejtman sliboval výsledky. Z jejich zpráv vyplynulo, že již ví, co chtějí v budoucnu dělat. Především pak začalo být zřejmé, že náměstci a radní si ubrali práci a předali ji uvolněným předsedům výborů. Můj názor, že jde o politicky vytvořené dobře placené funkce, důležité především pro udržení koalice a zbytečné pro chod kraje se zatím potvrzuje.
Bodem č. 6 bylo projednání Investičního záměru „Nová krajská Baťova nemocnice“. Je zajímavé, že kraj stále ještě tento investiční záměr nezrušil. Dozvěděli jsme se, že ve zdravotnictví jsme bez koncepce a je potřeba investovat do Baťovy nemocnice. Nevíme, kam se bude zdravotnictví ubírat a budeme to vědět v dubnu. Nevíme, kdy bude Baťova nemocnice opravena a je to tam špatné. Pozitivní je, že během dvou až tří dnů vyjde programové prohlášení rady (tedy do čtvrtka 18. února) a zdravotnictví tam bude řešeno. Ke zdravotnictví se v reportu ještě vrátím, v jednom z dalších bodů, kdy se projednávalo hospodaření nemocnic.
Téměř pokaždé přijde na řadu i doprava. Myslím, že stojí za zmínku skutečnost, že zastupitelstvo schválilo usnesení našeho kolegy Pavla Botka. Tímto usnesením je hejtman zavázán aktivně vystupovat proti záměru odebrat kraji kompetence v řešení regionální osobní železniční dopravy a proti záměru ukončit částečné hrazení nákladů krajů na regionální osobní železniční dopravu.
Jako kroměřížáka mne zaujal bod o podpoře mládežnického sportu. Tato podpora je určitě potřebná a já s ní souhlasím. Není mi ale úplně jasné, proč ze čtyř podpořených velkých klubů jsou dva ze Zlína, jeden z Uherského Hradiště, jeden ze Vsetína a z Kroměříže, druhého největšího města kraje ani jeden. Tohle ale není problém kraje. Podmínky pro dotace jsou nastaveny jasně. To je problém sportu v Kroměříži.
Hospodaření nemocnic. V roce 2016 dluh nemocnic půl miliardy. V roce 2020 jsou nemocnice bez dluhů a vyprodukovaly zisk skoro půl miliardy. Platy v krajských nemocnicích jsou dle informací Rady na všech úrovních srovnatelné s ostatními nemocnicemi včetně fakultních. V Baťově nemocnici jsou provozy, které nám padají na hlavu. (Vzhledem k tomu co zaznívalo od současné koalice před volbami směrem k nám v KDU, není potřeba další komentář)

Bečva. Smutek a hořkost. Zvažoval jsem navrhnout usnesení v podobě, jak ho schválilo zastupitelstvo města Valašské Meziříčí. Tedy vyjádření nespokojenosti s prací České inspekce životního prostředí a návrh pro ministra Brabce na odvolání ředitele inspekce Erika Geusse. Po diskusích v kuloárech jsem návrh na usnesení nedal a namísto toho jsem ze zeptal paní náměstkyně Ančincové, která má životní prostředí na starosti zda o takovémto usnesení neuvažovala. Neví a neuvažovala. Názor většiny zastupitelů je počkat na vyšetření ekologické katastrofy policií ČR. Politický nátlak, kterým by takovéto usnesení bylo, považují většinou za nesprávný. Do určité míry jim rozumím, Nevím, za co považují skutečnost, že jedním z podezřelých je firma ve vlastnictví premiéra ČR a ministr životního prostředí pro holding ve kterém tato firma je, dlouho pracoval. Průtahy ve vyšetřování a celá řada zmatků s vyšetřováním spojená vybízí k domněnce, že existuje zájem případ nevyšetřit.

Bylo by určitě ještě hodně o čem psát, ale report má být stručný a krátký a už teď jsem ho natáhl víc než dost. Takže další zase za dva měsíce. Přeji klidné dny.