KDU.breadcrumbs.homeAktuálně Aktuality Vláda nasekala v nákupech respirátorů šílené chyby
Zpět

Vláda nasekala v nákupech respirátorů šílené chyby

Přidáno 1. 4. 2021
Ilustrační foto

Nedávná zpráva Nejvyššího kontrolního úřadu potvrdila velké množství chyb ve věci nákupu ochranných prostředků. Protože se pohybuju v oblasti posuzování shody výrobků, se zájmem jsem si zprávu přečetl a uvedu zde pár příkladů.

Vše začíná zanedbanou přípravou pandemického plánu, který nebyl od roku 2011 nijak aktualizován, přestože ministerstvo zdravotnictví mělo povinnost každé 2 roky aktualizaci provést. K čemu pak máme krizové plány, když nejsou pravidelně udržovány a nezohledňují aktuální rizika a poznatky? Z této nedbalosti vychází také fakt, že státní zásoba respirátorů byla udržovaná v objemu jen 15 tisíc a zásoba roušek v počtu 0 kusů. Pro srovnání Velká Británie držela zásoby v objemu 26 milionů respirátorů a 154 milionů roušek. Pokud bychom drželi srovnatelné množství na počet obyvatel jako Británie, mohla mít vláda mnohem více času a prostoru při nouzových nákupech ochranných pomůcek na začátku pandemie. Právě při nich totiž chyby pokračovaly.

Při obří celosvětové poptávce po ochranných pomůckách bylo pochopitelné udělení jisté výjimky z povinnosti certifikace výrobků. Bez toho by reálně nebylo možné zajistit dostatečné množství např. respirátorů. Ruku v ruce s tím ale mělo probíhat detailní testování základních vlastností výrobků u všech zásilek, které potřebnou certifikaci neměly. A toto se vůbec nedělo. Testování neprobíhalo důsledně a mnohé necertifikované zásilky prošly do oběhu úplně bez této kontroly. Část zásilek měla také zjevně falešné doklady. Zároveň mnohé otestované respirátory vůbec nevyhověly deklarovaným požadavkům, a i přesto se dál distribuovaly lidem, např. známé rozesílání seniorům. A to bez jakéhokoliv upozornění občanům, že respirátory nezaručují takovou ochranu, jakou by podle obecného mínění měly mít.

Vláda jednoduše nakupovala všechno, co jí přišlo pod ruku. A bylo jí víceméně úplně jedno, od koho to kupuje, za kolik a v jaké kvalitě. Otázku, proč nebyl stálým členem nákupčích týmů ministerstev také odborný zástupce Úřadu pro normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, je možná zbytečné pokládat. Podle závěrů NKÚ více než 1/3 všech nakoupených respirátorů nevyhověla standardním testům kvality, požadované pro náš trh. Což v době celosvětového nedostatku pomůcek na začátku pandemie (a také z důvodu, že v Číně platí trochu jiné podmínky kvality), by možná nebyl z mého pohledu až takový problém, avšak jen pokud by se u každé pomůcky přesně vědělo, jaké má skutečné vlastnosti, a její uživatel o tom byl řádně informován.

Místo toho to dopadlo tak, že vláda za často méně kvalitní zboží, než jaké si objednávala, posílala Číňanům (nebo různým pochybným firmám) naprosto šílené peníze, a ještě se šla uctivě poklonit k čínským letadlům. Ukázka vládní nepřipravenosti, nekompetence a politické servilnosti v přímém přenosu. Věřím, že SPOLU se to podaří změnit.

Josef Vaněk