Zpět

2. Josef Bazala

starosta Starého Města

Vystudoval Střední průmyslovou školu strojnickou v Uherském Hradišti. Od roku 1978 pracoval v Letu Kunovice jako nástrojař, technolog, dispečer a zástupce cechu. 36 let je ženatý, má tři děti.
V roce 2006 byl zvolen starostou města Staré Město. Jako starosta se podílel na výstavbě cyklostezek, vybudování silničních obchvatů, protipovodňových opatření nebo na dostavění kostela Svatého Ducha na náměstí Velké Moravy. Od svých 10 let se věnuje folklóru. Byl členem dětského souboru Dolinečka, později členem Doliny, kde se v roce 1987 stal uměleckým vedoucím a choreografem.
V letošních senátních volbách kandiduje na Uherskohradišťsku a Veselsku v obvodě č. 81.