Zpět

5. Michaela Blahová

radní Zlínského kraje pro sociální záležitosti, neziskový sektor a rodinnou politiku
V Radě Zlínského kraje zodpovídá za sociální záležitosti, neziskový sektor a rodinnou politiku. Od roku 2018 je také zastupitelkou statutárního města Zlín. Jako politička podporuje péči v domácím prostředí, zejména cílením na rozvoj ambulantních a terénních sociálních služeb s důrazem na rodinné a sociální prostředí uživatele. Iniciovala zavedení nové tradice „Oceňování pečujících osob Zlínského kraje“. Podílí se na rozvoji místních tradic a komunitního života.
S manželem mají 4 děti, žijí v rodinném domě společně s prarodiči.
V letošních volbách kandiduje také do Senátu ve zlínském obvodě č. 80.