Zpět

16. Mgr. Aleš Dufek

náměstek primátora Zlína, advokát
Po absolvování Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně v roce 1997 pracuje v advokacii a od roku 2001 jako samostatný advokát. Po studiích se začal věnovat i práci pro občanské sdružení Matice Svatohostýnská. V letech 2010 až 2014 byl náměstkem primátora statutárního města Zlín odpovědný za majetek města. Od roku 2018 je náměstkem odpovědným za sociální politiku.
Je ženatý, s manželkou Dagmar má tři syny. Volný čas věnuje své rodině, baví ho cestování a sport.