Zpět

11. Ing. Pavel Karhan

místostarosta Holešova
Po absolvování vysoké školy pracoval jako projektant. Posledních 23 let působí ve vlastní firmě, která se věnuje převážně obchodní činnosti. Jeho zájem o věci veřejné ho přivedl až do funkce místostarosty města Holešov. Je rovněž zastupitelem Zlínského kraje, kde je předsedou finančního výboru. Kromě financí se věnuje zejména životnímu prostředí. Aktivně prosazuje využití Holešovské průmyslové zóny, ležící nad zdrojem pitné vody, ve prospěch občanů Holešovska. Například vytvořením „obchvatu Holešova“ přes zónu a vytvoření krajinné zeleně i prostoru pro sportovní využití v ní, kdy na prvním místě je ochrana vody a životního prostředí.
Je ženatý má 7 dětí a 7 vnoučat.