Zpět

27. Vít Pořízek

správce církevních nemovitostí Arcibiskupství olomouckého v Kroměříži