Zpět

15. Ing. Blanka Šimůnková

provozní náměstek Kroměřížské nemocnice a. s.
Od svého narození bydlí v Kroměříži. Je vdaná a je matkou dvou dětí.
Vystudovala pozemní stavitelství na stavební fakultě VUT v Brně a technické znalectví na VUT v Brně, Ústavu soudního inženýrství. Většinu svého profesního života pracovala jako vedoucí technického úseku v Muzeu Kroměřížska. Nyní již čtvrtým rokem řídí provozní část Kroměřížské nemocnice a.s. jako její provozní náměstek. Třetí volební období je zastupitelkou města Kroměříž, nyní působí jako předsedkyně výboru pro územní plán.